PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) Chem-Line Trade Sp. z o.o. przedstawia poniżej informację dotyczącą sposobu przetwarzania ww. danych przez Wykonawcę. Pragniemy zapewnić, iż Państwa dane będą przetwarzane i chronione z należytą starannością do czasu odwołania zgody. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

1. Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wykonawcę- administratora danych we wskazanych poniżej zakresach:
  1. przetwarzania imienia lub imion, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, w celach marketingowych (w ramach zgody Wykonawca może skontaktować się z Inwestorem celem zaproszenia do kontaktu i zapoznania się z akcjami marketingowymi m.in. informacjami o konkursach, ofertach, promocjach dotyczących sprzedaży instalacji fotowoltaicznych, gazowych i gazu płynnego),
  2. otrzymywania drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej informacji marketingowych od Wykonawcy (w ramach zgody Wykonawca może przesłać do Inwestora drogą elektroniczną informację marketingową w zakresie ofert sprzedaży instalacji fotowoltaicznych, gazowych i gazu płynnego).
  3. otrzymywania drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych od Wykonawcy (w ramach zgody Wykonawca możemy przesłać do Inwestora drogą elektroniczną ofertę produktową w zakresie ofert sprzedaży instalacji fotowoltaicznych, gazowych i gazu płynnego).
  4. wykorzystania przez Wykonawcę numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego towarów i usług (w ramach zgody Wykonawca może podjąć z Inwestorem kontakt w formie połączenia telefonicznego, wiadomości tekstowej lub/i multimedialnej).

Chcesz otrzymać ofertę?

Wypełnij formularz

Przeczytaj - to ważne! Regulacja dotycząca ochrony danych osobowych to nowe rozporządzenie, które ma pomóc w ochronie tych ważnych informacji. Jednak ogranicza to znacznie możliwość informowania Cię o bieżących ofertach i promocjach. Dlatego tak ważne jest abyś zapoznał się ze wszystkimi poniższymi zgodami na przetwarzanie danych i je zaakceptował. Pozwoli to nam na stały kontakt z Tobą. Zapewniamy, że Twoje dane są wykorzystywane przez Chem-Line Trade jedynie w opisanych tam celach.