Aktualności

Pierwszy miesiąc z net-bilingiem

Wiosną zmienił się system rozliczania dla prosumentów. Instalacje montowane po 1 kwietnia 2022 korzystają już z nowych zasad – nadwyżki nie są odbierane, a odsprzedawane do sieci. Od początku lipca nowe rozliczenie, czyli net-billing działa już w zakresie wprowadzonej do sieci energii.

W net-bilingu nadwyżki energii wprowadzane do sieci przez podłączoną instalację fotowoltaiczną nie są rozliczane ilościowo tylko wartościowo. Każda paczka energii jest wyceniana, po średniej miesięcznej cenie hurtowej energii z poprzedniego miesiąca. Ustalana przez Towarową Giełdę Energii rynkowa cena energii obecnie wynosi 659,29 zł/MWh i jest wyższa od aktualnej stawki taryfowej, po której prosumenci będą kupować energię. Energia pobierana z sieci jest natomiast wyceniana zgodnie z obowiązującą taryfą sprzedaży.

Zatem obecnie uzyskana z własnej instalacji fotowoltaicznej nadprodukcja sprzedawana jest za ok. 660 zł a odkupowana za 430 zł. Prosument oddając do sieci 1 MWh opłaca sobie 1,5 MWh energii pobranej. Oczywiście do rozliczenia dochodzą jeszcze opłaty przesyłowe, ale mimo wszystko to świetny wynik. Uzyskana w ten sposób wartość w postaci depozytu producenckiego zostaje zapisana na specjalnym indywidualnym koncie. Prosumenci korzystający z net-bilingu są zwolnieni z tego tytułu z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy, a także podatku VAT.

W polskich warunkach klimatycznych optymalnie wykonana i zlokalizowana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować rocznie ponad 1000 kWh z każdego zainstalowanego kilowata mocy. Przy założeniu, iż w II kwartale 2020 roku energia oddana do sieci wynosiła 3142,96 kWh, energia pobrana z sieci 986,82 kWh, energia rozliczona w systemie upustów to 1233,53 kWh, natomiast energia przechodząca do depozytu prosumenckiego wynosi 1909,44 kWh. Cena, po której będą rozliczane nadwyżki z okresu przejściowego wynosi obecnie 659,29 zł/MWh, a więc o 0,65929 zł/kWh. Po uwzględnieniu energii wykorzystywanej w ramach systematów upustów i podanej ceny energii wartość depozytu na koncie prosumenta wynosiłaby 1258,87 zł. Kwotę tę można wykorzystać do zakupu energii z sieci w okresie 12 miesięcy. A ile energii prosument mógłby kupić na tę kwotę? Do końca lipca obowiązuje obniżona 5% stawka VAT na energię. Przy uwzględnieniu obniżonej ceny energii, która u jednego z dostawców energii wynosi 0,4302 zł brutto /kWh prosument mógłby kupić 2926 kWh. Z kolei przy założeniu normalnej 23% stawki VAT oraz ceny energii na poziomie 0,5039 zł brutto/ kWh prosument mógłby kupić 2498 kWh.

Podsumowując, jeśli weźmiemy pod uwagę już zapowiadany wzrost cen prądu, to fotowoltaika nadal jest znakomitym rozwiązaniem, w niespokojnych czasach wręcz obowiązkowym.

Skontaktuj się z nami a my pomożemy w doborze i wycenie optymalnego rozwiązania.

Zobacz inne aktualności

Chcesz otrzymać ofertę?

Wypełnij formularz

Przeczytaj - to ważne! Regulacja dotycząca ochrony danych osobowych to nowe rozporządzenie, które ma pomóc w ochronie tych ważnych informacji. Jednak ogranicza to znacznie możliwość informowania Cię o bieżących ofertach i promocjach. Dlatego tak ważne jest abyś zapoznał się ze wszystkimi poniższymi zgodami na przetwarzanie danych i je zaakceptował. Pozwoli to nam na stały kontakt z Tobą. Zapewniamy, że Twoje dane są wykorzystywane przez Chem-Line Trade jedynie w opisanych tam celach.